Duurzame inzetbaarheid enorm verbeterd bij team Dentalways door ergonomie training

Dentalways, Praktijk voor mondgezondheid te Delft, wilde investeren in de gezondheid van het team om fysieke klachten en ziekteverzuim te verminderen, maar ook het werkplezier te vergroten om zo de duurzame inzetbaarheid van het team te verbeteren. Zij volgden een ergonomie training bij BBO-ergo en stimuleerden het sporten. Wittenboer Advies onderzocht het effect van de training. Dentalways deelde onlangs de positieve resultaten van dit project.

Alexander Tolmeijer, tandarts, medeoprichter en eigenaar van Dentalways over deze training: “Top pragmatische, praktische training waarmee je een ergonomische verandering voor alle medewerkers doorvoert.

BBO-ergo pakt de ergonomie professioneel en gestructureerd op. Het resultaat, minder houding-, spier- en gewrichtsklachten bij een flink aantal medewerkers. Mondzorg is een intensieve statische sport die vraagt om een goede begeleiding als je dit mooie vak jarenlang gezond wilt blijven beoefenen. De training is gericht en compleet en voor het hele team.”

Bericht uit de praktijk: Duurzame inzetbaarheid bij Dentalways

In de periode januari – september 2020 is bij Dentalways het project ‘Duurzaam werken bij Dentalways’ uitgevoerd. In dit kader hebben de medewerkers een training ergonomisch werken van BBO-ergo gevolgd en is door BBO-ergo ondersteuning geboden bij vragen op het gebied van fysieke belasting en ergonomie. Doel van het project was het verminderen van fysieke klachten en ziekteverzuim, en het verhogen van het werkplezier. Wittenboer Advies, gecertificeerd arbeids- en organisatiedeskundige, onderzocht het resultaat van dit project. Lees hieronder de resultaten.

Wil je ook de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van jou en je team verbeteren? 
We kennen jouw vak en de ergonomische uitdagingen waar je dagelijks voor staat. Onze aanpak is motiverend en enthousiasmerend. We pakken de problemen aan bij de bron.

Significante verbetering door ergonomie training
Om het effect te meten is vóór de start (in december 2019, nulmeting) en aan het eind van het project (september 2020, eindmeting) een vragenlijst afgenomen onder alle medewerkers. De belangrijkste resultaten, in het licht van de doelstelling van het project:            

NB alle resultaten per onderwerp zijn weergegeven in tabel 1, zie addendum aan het einde van dit bericht.

  • Significante verbetering door de training op fysieke belasting. De grootste verbeteringen is te zien in een afname van klachten van de nek, schouders, armen en/of handen.
  • Significante verbetering door training op ergonomisch werken. De kennis op het gebied van ergonomisch werken is significant verbeterd, evenals de uitspraak dat men op dit moment ergonomisch werkt. Ook de vaardigheden zijn aanzienlijk verbeterd, maar deze verbetering was niet significant. De verbetering is ook te zien in de mate waarin men ergonomisch werkt (zie afb.1). Dit verschil is niet significant.
  • Hoge score op werkvermogen[1]. Het werkvermogen van het team is bij aanvang goed (80,7) en bij de eindmeting ruim beter dan de nulmeting (87,1). Kijkend naar de toekomst over 2 jaar, verwachten de meeste teamleden dat ze hun huidige werk nog kunnen doen. Het verschil is overigens niet significant. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de grote spreiding: bij de nulmeting liep de range van 25 naar 100 en bij de eindmeting van 50 naar 100, (zie afb. 2).
Afb. 2: Grafiek werkvermogen bij nul- (0) en eindmeting (1) _Vragenlijst duurzame inzetbaarheid Dentalways.
  • Hoge score op werkplezier. Het werkplezier is bij nul- en eindmeting vergelijkbaar. De score op werkplezier is sowieso hoog.
  • Gezondheid beter, verzuim lijkt minder. Of het project ook effect heeft gehad op het ziekteverzuim zal moeten blijken uit een analyse van de verzuimcijfers. De mate waarin de medewerkers zelf aangeven te hebben verzuimd in de laatste 12 maanden is bij de eindmeting wel iets lager (dus minder verzuim) dan bij de nulmeting. De beoordeling van de eigen gezondheid is in de eindmeting hoger dan in de nulmeting. Voor zover uit het vragenlijstonderzoek valt op te maken is de situatie op verzuim en gezondheid dus verbeterd.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden voor jouw team?
BBO-ergo is dé expert in het leren duurzaam gezond werken aan mondzorg- en tandheelkundigen. Onze aanpak is praktisch en resultaat gericht. We pakken de problemen aan bij de bron en brengen de resultaten in kaart. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@bbo-ergo.com. We horen graag wat we voor je kunnen betekenen.

Addendum
Alle resultaten per onderwerp-vragenlijst duurzame inzetbaarheid Dentalways. De scores bij de nulmeting en de eindmeting op de verschillende onderwerpen uit de vragenlijst worden weergegeven in onderstaande tabel 1. Indien er afzonderlijke vragen binnen een schaal significant verschilden, zijn die eveneens opgenomen (licht groen is verbeterd; donkergroen is significant verbeterd).


Tabel 1: Scores verschillende onderwerpen bij nul- en eindmeting _Vragenlijst duurzame inzetbaarheid Dentalways.

Ergonomische begeleiding, ook tijdens Corona-crisis
Ook tijdens de Corona-crisis kunnen we ons werk veilig uitvoeren binnen de richtlijnen van het RIVM. We verzorgen ergonomisch onderzoek en training, op minimaal 1,5 meter afstand, op je eigen werkplek en tijdens het uitvoeren van jouw eigen werk.

[1] Het werkvermogen (Work Ability Index, afgekort WAI) is de mate waarin een medewerker lichamelijk en geestelijk in staat is om het huidige werk uit te voeren, nu en in de toekomst. Het werkvermogen heeft een voorspellende waarde op verzuim. Daarnaast geeft het inzicht in (on)benut potentieel van medewerkers.