Onderzoek

BBO-ergo heeft afgelopen 10 jaar geparticipeerd in verschillende wetenschappelijke onderzoeken.
Daarnaast delen we onze kennis door te publiceren in vakbladen.

Focus on endodontics

Onderzoek in het kader van de Master opleiding van Florine Bolderman, in samenwerking met BBO-ergo en VU University Amsterdam (2011). In deze studie werd het effect van het gebruik van armsteunen op de nek- en schouder belasting van microscopisch werkende tandartsen onderzocht. Gekeken is naar het effect op spieractiviteit, houding en ervaren ongemakken.De resultaten zijn gepubliceerd door IISE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors in het artikel The Effect of Arm Supports on Muscle Activity, Posture, and Discomfort in the Neck and Shoulder in Microscopic Dentistry: Results of a Pilot Study (2017).

Download


Fysieke belasting in de gynaecologische praktijk

BBO-ergo deed in samenwerking met TNO in opdracht van Movir onderzoek naar de fysieke belasting en werkdruk bij gynaecologen. Op basis van de geobserveerde en gerapporteerde knelpunten zijn oplossingen ontwikkeld die betrekking hebben op nagenoeg alle werkzaamheden van de gynaecoloog. De resultaten zijn gepubliceerd door Movir in de uitgave ‘Hoe bevalt het werk?’(2012).

Download

Gezond bewegen in de tandheelkunde

BBO-ergo deed een interventie studie naar het effect van de training, welke werd gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde van februari 2014. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat een training als ‘Gezond bewegen in de tandheelkunde’ kan leiden tot een vermindering van de arbeidsongeschiktheid in de mondzorgpraktijk. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat mondzorgverleners door de training op een gezondere manier gaan werken en minder beperkingen ervaren tijdens het werk.

Download

Expedition Syberia

In 2014 kreeg BBO-ergo de kans om een grote groep tandheelkundigen te trainen en te vergelijken met een controle groep. De training vond plaats in de hoofdstad van Syberie, Novosibirisk, in de praktijken van Dental Service. We bestuderen het effect van de ergonomie training op diverse uitkomstmaten met als doel het vergroten van onze kennis ten aanzien van gedragsverandering en het delen van deze kennis met de beroepsgroep tandheelkunde. Op dit moment worden de resulaten geanalyseerd. Na afronding van de studie zullen wij de resultaten beschrijven en voor publicatie aanbieden.